FUN88 ทางเข้า 2023 สมัครสมาชิกผ่านเว็บหรือมือถือ & เข้าสู่ระบบ

วิธีการถอนเงินFun88

1 เมื่อเข้าหน้าหลักของ FUN88 ให้คลิกที่"ถอนเงิน" ถัดจาก "ฝากเงิน"

2 คุณจะเข้าสู่หน้าบัญชีของคุณ และเลือกตัวเลือกที่3 สำหรับการถอนเงิน

3 ก่อนคลิกตัวเลือกนี้ คุณจะต้องโอนเงินจากบัญชีเกมไปยังบัญชีหลักของคุณ แล้วทำการถอนอีกครั้ง เมื่อคลิกถอน คุณจะเห็นไอคอนของบัญชีในประเทศ

4 จากนั้นเลือกบัญชีธนาคารที่สมาชิกต้องการให้ FUN88 โอนเงินไป หรือคุณสามารถคลิกเลือกธนาคารอื่นได้ แล้วกรอกชื่อและนามสกุลของคุณ และสุดท้ายรอเงินเข้า

ข้อควรทราบในการถอนเงิน